Bir Sergi
0

Bir Sergi

0

Resimler, fotoğraflar, enstelesyonlar, çok sayıda sanatçı, çok sayıda sanatsal üretim…
Sergileri sizler için geziyoruz…

Bir Sergi - İstanbul'un Hanları
Timurtaş Onan fotoğraf atölyesinde 27 fotoğraf sanatçısı İstanbul'un Hanlarını yaşatmak...
Bir Sergi - Göçebe Mekanlar
Alman konut mimarisini inceleyen Göçebe Mekanlar sergisi 31 Temmuz'a kadar...
Bir Sergi - Nerdeen Nereye - 20 Haziran 2016
Bu sene yedincisi düzenlenen LGBTİ+ Onur Haftası sergisi, Nerdeen Nereye...
Bir Sergi - 1979-1989 Fotoğraf Sergisi
Robert Mapplethorpe'nin fotoğrafları 31 Temmuz'a kadar Galeri Nev'de sergileniyor.
Bir Sergi - Çağdaş Erçelik 'Türk Filmi' Kişisel Resim & Heykel Sergisi
Çağdaş Erçelik 'Türk Filmi' Kişisel Resim & Heykel Sergisi 24...
Bir Sergi - İflah Olmaz - 28 Mayıs'a kadar Ark Kültür'de
16 kadın sanatçının bir araya gelerek çeşitli disiplinlerin kombinasyonuyla oluşturduğu...